Blåljus

 

Samverkan
Vi genomför samverkansövningar efter en vetenskapligt beprövad metod. Samverkansövningar syftar till att pröva om regler, rutiner och planer fungerar som avsett. De utvecklar också personalens förmåga att lösa kritiska lägen med gränsöverskridande samverkan som identifierar områden för förbättring.

Storlek
Vi åtar oss att genomföra hela arrangemang eller vissa avgränsade delar. Uppdragsgivaren anger vilka mål som finns med övningen och vi ser till att de görs på ett så bra sätt som möjligt. De protokoll som genereras ger underlag för att utveckla rutiner i lednings- och samverkansgrupper. Vi kan även åta oss att mäta lärande och nyttoeffekter efter genomförd övning.

Form
Övningen kan genomföras som table-top eller fullskaleövningar med motspel. Vi kan även arrangera mindre övningar med ett tiotal övande för att pröva, utforma och förfina verksamhetens rutiner.

Övningsakademi
Vi utbildar även instruktörer och övningsledare i vår övningsakademi. Efter genomgången utbildning ges dokumenterad kompetens att iscensätta, arrangera och genomföra övningar där lärande och nytta maximeras.