Offentlig sektor

 

Stärkt krisberedskap
Vi genomför övningar i offentlig sektor efter en vetenskapligt beprövad metodik. Genom övningen stresstestas organisationens förmåga att hantera kriser. Övningarna syftar till att pröva om regler, rutiner och planer fungerar som avsett. De utvecklar både den centrala och lokala ledningens förmåga att lösa kritiska lägen. Övningarna är utformade för att stärka samverkan mellan verksamheter, skapa kännedom om olika arbetssätt och identifiera möjliga förbättring. Genom att varva seminarier med repetitiva moment kartläggs den egna förmågan. Det stärker beredskapen och svetsar samman medarbetare som sällan möter varandra i det dagliga arbetet.

Åtagande
Vi åtar oss att genomföra hela övningsarrangemang eller vara övningsstöd i hela eller delar av en förvaltning. Vi utformar scenarier, motspel, utbildar övningsledare och motspelsledare. Övningen utformas efter framforskade evidenta modeller. Vi kan även ta på oss att mäta lärande och nyttoeffekter för jämförelser med andra verksamheter. Interaktiva övningsprotokoll ger er ett underlag för att utveckla rutiner i lednings- och samverkansgrupper.

Större eller mindre
Vi kan genomföra övningar i offentlig förvaltning under halv, hel eller flerdags övningar. Formerna för övningarna kan variera från tabletop till fullskaleövningar med motspel. Vi kan även arrangera mindre övningar med ett tiotal övande för att utveckla verksamheternas rutiner.

Övningsledare
Vi utbildar även övningsledare i vår övningsakademi. Övningsledarna får dokumenterad kompetens att iscensätta, arrangera och genomföra övningar som kan användas i offentlig verksamhet. Övningsmetodiken utgår ifrån en validerad modell där lärande och nytta maximeras.