3NS är en dynamisk övningsmodell som kan användas i olika
miljöer för att stärka organisationens krisberedskap.

Vi kan erbjuda

A. Övningsledarutbildning

1. Övningsledare – 2 dagar (steg 1) 
En övningsledare i 3NS har genomfört och blivit godkänd vid en utbildning (2 dagar) som godkänts av 3NS-akademin. Utbildningen har olika inriktningar, exempelvis fullskaleövning eller table-top. En övningsledare har grundläggande kunskap om att arrangera och genomföra 3NS övningar.

2. Instruktör – 1 dag (steg 2)
En instruktör i 3NS har kunskaper som motsvarar övningsledare (se ovan) samt dokumenterad erfarenhet av övningsledning. Utöver det har instruktören en särskild utbildning (1 dag) som innefattar ansvar vid övningar, scenarier, övningsanpassning, dokumentation samt att genomföra risk och sårbarhetsanalys (RSA) med 3NS-metodik.

3. Huvudinstruktör – 1 dag (steg 3)
En huvudinstruktör i 3NS har dokumenterad erfarenhet som instruktör (se ovan). Dessutom har huvudinstruktören en utbildning i övningspedagogik (1 dag). Huvudinstruktören har rätt att utbilda övningsledare, instruktörer och huvudinstruktörer.

B. Övningsarrangemang

Hel övning (planering, genomförande, utvärdering)
Ledningsgrupp
Risk och sårbarhetsanalys
Motspel

Vad kostar det?

För offert kontakta vår samarbetspartner: Readyness Sweden AB


Offerten beror på:

  • Övningens omfattning? (beror på om det är ett större eller mindre övningsformat)
  • Antalet övningsledare? (beror på övningens omfattning)
  • Var ska övningen ges? (beror på var geografiskt övningen är tänkt att hållas)
  • Vem ska göra vad? (beror på vad ni och vi ska göra)
  • När är övningen tänkt att hållas? (beror på grad av förberedelsetid)
  • Övningsfrekvens? (beror på hur ofta övningarna ska ges)