3NS utvecklar er verksamhet.

Övningsmodellen är validerad och väl dokumenterad. Den har utvecklats från två större forskningsprojekt som pågått sedan 2007. Övningsmodellen skapar bättre lärande, fördjupad kunskap och nytta i det dagliga arbetet som vid större krishändelser.

Vad är 3NS?

3NS förbereder medarbetarna att hantera kritiska situationer när det är svårt att få resurserna att räcka till. Konceptets dynamiska prägel gör det möjligt att öva både teoretiskt och praktiskt, i table-top eller fullskalescenario.

3NS är en akronym för trenivåsamverkan, vilket handlar om att öva samverkan sekventiellt, parallellt och synkront.

Vi kan erbjuda Er

  • Råd före, under och efter en övning
  • Heldagar med övningskoncept och scenarier
  • Risk och sårbarhetsanalyser
  • Övningsledare, observatörer och figuranter
  • Dokumentation, protokollföring och fotografering
  • Utvärdering och sammanfattning
  • Konkreta förslag på förbättringar