Offentlig sektor

Stärkt krisberedskap
Vi genomför övningar i offentlig sektor efter en vetenskapligt beprövad metodik. Genom övningen stresstestas organisationens förmåga att hantera kriser. Övningarna syftar till att pröva om regler, rutiner och planer fungerar som avsett. De utvecklar både den centrala och lokala ledningens förmåga att lösa kritiska lägen. Övningarna är utformade för att stärka samverkan mellan verksamheter, skapa kännedom om olika arbetssätt och identifiera möjliga förbättring. Genom att varva seminarier med repetitiva moment kartläggs den egna förmågan. Det stärker beredskapen och svetsar samman medarbetare som sällan möter varandra i det dagliga arbetet.

Åtagande
Vi åtar oss att genomföra hela övningsarrangemang eller vara övningsstöd i hela eller delar av en förvaltning. Vi utformar scenarier, motspel, utbildar övningsledare och motspelsledare. Övningen utformas efter framforskade evidenta modeller. Vi kan även ta på oss att mäta lärande och nyttoeffekter för jämförelser med andra verksamheter. Interaktiva övningsprotokoll ger er ett underlag för att utveckla rutiner i lednings- och samverkansgrupper.

Större eller mindre
Vi kan genomföra övningar i offentlig förvaltning under halv, hel eller flerdags övningar. Formerna för övningarna kan variera från tabletop till fullskaleövningar med motspel. Vi kan även arrangera mindre övningar med ett tiotal övande för att utveckla verksamheternas rutiner.

Övningsledare
Vi utbildar även övningsledare i vår övningsakademi. Övningsledarna får dokumenterad kompetens att iscensätta, arrangera och genomföra övningar som kan användas i offentlig verksamhet. Övningsmetodiken utgår ifrån en validerad modell där lärande och nytta maximeras.

Blåljus

Samverkan
Vi genomför samverkansövningar efter en vetenskapligt beprövad metod. Samverkansövningar syftar till att pröva om regler, rutiner och planer fungerar som avsett. De utvecklar också personalens förmåga att lösa kritiska lägen med gränsöverskridande samverkan som identifierar områden för förbättring.

Storlek
Vi åtar oss att genomföra hela arrangemang eller vissa avgränsade delar. Uppdragsgivaren anger vilka mål som finns med övningen och vi ser till att de övas på ett så bra sätt som möjligt. De protokoll som genereras ger underlag för att utveckla rutiner i lednings- och samverkansgrupper. Vi kan även åta oss att mäta lärande och nyttoeffekter efter genomförd övning.

Form
Övningen kan genomföras som table-top eller fullskaleövningar med motspel. Vi kan även arrangera mindre övningar med ett tiotal övande för att pröva, utforma och förfina verksamhetens rutiner.