Medarbetare

Inom 3NS samarbetar vi med personer som har olika erfarenhet och bakgrund.
Vi har huvudinstruktörer, instruktörer, övningsledare och forskare.
Medarbetarna är yrkesverksamma och har god erfarenhet av kris och beredskap.
De har god erfarenhet att hantera de frågor som lyfts fram under en övning.

Huvudinstruktör
En huvudinstruktör i 3NS har dokumenterad erfarenhet som instruktör (se nedan). Dessutom har huvudinstruktören en utbildning i övningspedagogik (1 dag). Huvudinstruktören har rätt att utbilda övningsledare, instruktörer och huvudinstruktörer. 

Instruktör
En instruktör i 3NS har kunskaper som motsvarar övningsledare (se nedan) samt dokumenterad erfarenhet av övningsledning. Utöver det har instruktören en särskild utbildning (1 dag) som innefattar ansvar vid övningar, scenarier, övningsanpassning, dokumentation samt att genomföra risk och sårbarhetsanalys (RSA) med 3NS-metodik.

Övningsledare
En övningsledare i 3NS har genomfört och blivit godkänd vid en utbildning (2 dagar) som godkänts av 3NS-akademin. Utbildningen har olika inriktningar, exempelvis fullskaleövning eller table-top. En övningsledare har grundläggande kunskap om att arrangera och genomföra 3NS övningar.

Forskare
Medarbetare med forskarutbildning (minst doktorsexamen) som är knuten till 3NS akademin och har möjlighet att ta del av 3NS databaser för forskningsändamål för att utveckla 3NS på vetenskaplig grund. 

I tabellen nedan har vi listat de medarbetare som har erfarenhet av 3NS.

 

Uppdaterat: 2019-10-15

Antal: 19

Forskare/docent/överläkare
Göteborgs universitet - Sahlgrenska Akademin
Instruktör
Ambulanssjukvården
Instruktör
Ambulanssjukvården
Övningsledare
Ambulanssjukvården
Forskare/Professor
Göteborgs universitet - Sahlgrenska Akademin
Huvudinstruktör
Ambulanssjukvården
Instruktör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Forskare/Professor
Högskolan Väst
Övningsledare
Polisen
Huvudinstruktör
Räddningstjänsten
Huvudinstruktör
Polisen
Instruktör
Västra Götalandsregionen
Övningsledare
Västra Götalandsregionen
Huvudinstruktör
Ambulanssjukvården
Huvudinstruktör
Räddningstjänsten
Övningsledare
Västra Götalandsregionen
Instruktör
Ambulanssjukvården
Huvudinstruktör
Readyness
Forskare/Professor
Volvo Cars