Företag

 

Krisberedskap
Vi genomför övningar för företag som vill bli bättre på att hantera kriser i omvärlden och i den egna verksamheten. Det kan vara övningar som ingår i ett återkommande övningsprogram, inför en revision eller för att stresstesta den egna verksamheten. Vid övningen kan hela verksamheten eller ett urval av underenheter engageras. Övningarna syftar till att pröva om rutiner och planer fungerar, identifiera och åtgärda svagheter och utveckla medarbetares och ledningens förmåga att hantera kritiska lägen.

Samverkan
De industriövningar vi genomför är utformade för att stärka samverkan mellan verksamheter, de skapar kännedom om olika agendor och arbetssätt och de identifierar utrymmen för förbättring. Genom repetitionsövningar och seminarier ger 3NS-modellen en god översikt av den egna verksamhetens styrkor och svagheter. Den stärker beredskapen och svetsar samman enheter vilket visat sig bidra till snabb normalisering i kritiska lägen.

Större eller mindre
Vi åtar oss att genomföra hela övningsarrangemang eller hantera vissa begränsade moment. Med utgångspunkt från de mål som anges av uppdragsgivaren utformar vi scenarier, skapar motspel, utbildar övnings- och motspelsledare. Varje övning utformas så att lärande och nytta optimeras. Vi kan också ta på oss att mäta lärande och nyttoeffekter för framtida jämförelser. De protokoll övningarna genererar skapar goda underlag för att granska och uppdatera organisationens regler och rutiner.

Form
Vi kan genomföra kortare halvdagsövningar, heldagsövningar eller mer omfattande flerdagsövningar. Övningsformen kan utgå från tabletop eller fullskaleövningar med eller utan motspel. Vi kan också arrangera mindre övningar med ett tiotal övande i syfte att pröva  och utveckla verksamheternas rutiner.

Övningsledare
Vi utbildar övningsledare i vår övningsakademi. Övningsledarna får dokumenterad kompetens att iscensätta, arrangera och genomföra övningar efter validerade former där lärande och nytta maximeras.