Vi kan erbjuda

A. Övningsledarutbildning

1. Övningsledare – 2 dagar (steg 1) 
En övningsledare i 3NS har genomfört och blivit godkänd vid en utbildning (2 dagar) som godkänts av 3NS-akademin. Utbildningen har olika inriktningar, exempelvis fullskaleövning eller table-top. En övningsledare har grundläggande kunskap om att arrangera och genomföra 3NS övningar.

2. Instruktör – 1 dag (steg 2)
En instruktör i 3NS har kunskaper som motsvarar övningsledare (se ovan) samt dokumenterad erfarenhet av övningsledning. Utöver det har instruktören en särskild utbildning (1 dag) som innefattar ansvar vid övningar, scenarier, övningsanpassning, dokumentation samt att genomföra risk och sårbarhetsanalys (RSA) med 3NS-metodik.

3. Huvudinstruktör – 1 dag (steg 3)
En huvudinstruktör i 3NS har dokumenterad erfarenhet som instruktör (se ovan). Dessutom har huvudinstruktören en utbildning i övningspedagogik (1 dag). Huvudinstruktören har rätt att utbilda övningsledare, instruktörer och huvudinstruktörer.

B. Övningsarrangemang – fullskaleövning 

Hel övning (planering, genomförande, utvärdering)
Ledningsgrupp
Risk och sårbarhetsanalys
Motspel

C. Övning via videokonferens – tabletop

Hel och halvdagsövningar via videokonferens

Offert

För offert kontakta vår samarbetspartner: Readyness Sweden AB


Offerten beror bland annat på:

  • Övningens omfattning 
  • Antal övningsledare från oss 
  • Var geografiskt övningen ska hållas
  • Vem ska göra vad
  • När ska övningen genomföras
  • Övningsfrekvens
  • Vilken vana finns i organisationen att öva