Citat från övande.

 

Polis

”Mycket bra sätt att öva på och jag hoppas att det blir en fortsättning så att samtliga
får chans att delta. Mycket lärorikt och mycket positiv kritik till de som lyckats genomföra dessa övningar.” (Polis)

”Nyttigt att få genomföra två scenarion. Oftast får man ju inte den möjligheten efter en övning, så
det kändes mycket lärorikt. Roligt att få dela intryck och upplevelser med ambulans och räddningstjänst.” (Polis)

Räddningstjänst

”Det är bra med dessa övningar.” (Brandman)

”Vi lär oss mycket om varandras organisationer och problem som uppstår.” (Räddningsledare)

Ambulans

”Som ny på jobbet var det mycket givande. Erfarenheterna kommer vara viktiga för mig i framtiden. 
Nyttigt att se hur andra organisationerna jobbar.” (Ambulanssjuksköterska)

”Att få utvecklas genom att öva, är en förmån. Att göra det med chansen att ”göra om och göra rätt” 
ökar självförtroendet inför skarpa händelser. Kul att se kollegornas nöjda ansiktsuttryck.” (Ambulanssjuksköterska)

Chefstjänstemän i en kommun

”Bra flyt, stor förbättring från förra övningsdagen, större säkerhet i beslut.”
”Bra struktur inom förvaltningarna, grupperna.”
”Ingenstans upprepades samma misstag som förra gången, bra!”
”Mycket bra struktur.”
”Bra och detaljerad dokumentation.”