Forskare

Johan Berlin och Eric Carlström har tagit initiativ till att utveckla 3NS.

Johan Berlin är verksam som professor i företagsekonomi – särskilt offentlig organisation vid Högskolan Väst.

Eric Carlström är verksam som professor i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

De har båda forskat om samverkan, civil beredskap och övningar sedan 2007.

De publicerar löpande vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och böcker om bland annat samverkan, ledarskap och krisberedskap. 

Referenser i urval

Magnussen, L. I., Carlström, E., Sörensen, J.L., Torgersen, G.E., Hagenes, E.F. & Kristiansen, E. (2018). Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention Management (DPM) 27(1):129-140.

Kristiansen, E., Löve-Sörensen, J., Carlström, E. & Magnussen, L.I. (2017). Time to rethink Norwegian maritime collaboration exercises. International Journal of Emergency Services (IJES) 6(1):14-28.

Khorram-Manesh, A., Berlin, J. & Carlström, E. (2016). Two validated ways of improving the ability of decision-making. Bulletin of Emergency and Trauma 4(4):1-6.

Berlin, J. & Carlström, E. (2015). Learning and usefulness of collaboration exercises – A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance, and rescue services. International Journal of Mass Emergencies and Disasters (IJMED). 33(3): 428-467.

Berlin, J. & Carlström, E. (2015). The three level collaboration exercise – impact of learning and usefulness. Journal of Contingency and Crisis Management (JCCM). 23(4): 257-265.

Berlin, J. & Carlström, E. (2015). Collaboration Exercises. What Do They Contribute? – A Study of Learning and Usefulness. Journal of Contingency and Crisis Management (JCCM) 23(1):11-23.

Berlin, J. & Carlström, E. (2014). Collaboration Exercises – The Lack of Collaborative Benefits. International Journal of Disaster Risk Science (IJDRS) 5(3): 192-205.

Berlin, J. & Carlström, E. (2013). The Dominance of Mechanistic Behavior: A critical study of emergency exercises. International Journal of Emergency Management (IJEM) 9(4): 327-350.

Berlin, J. & Carlström, E. (2011). Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon. Disaster Prevention and Management (DPM) 20(2):159 – 171.

Berlin J & Carlström E (2008). The 90 Second Collaboration. – A critical study of interaction exer-cises at extensive accident sites. Journal of Contingencies and Crisis Management. 16(4): 173-181.

Berlin J & Carlström E (2008). Vad övas vid samverkansövningar? – Om första initiativeffekt och parallellitet. Nordic Organization Studies. 10(4): 23-39.