Målgrupp 

3NS vänder sig till företag och offentlig förvaltning som
har ambitionen att förbättra sin krisberedskap.

Företag
Stab/ledningsgrupper
Tillverkningsindustri
Tjänstesektor
Sjöfart

Offentlig förvaltning
Stab/ledningsgrupper
Hälso- och sjukvård
Kommunala förvaltningar
Statliga myndigheter