Samarbetspartner

Vid utvecklingen av 3NS har vi samarbetat med flera organisationer.

Samarbetsavtal 
Västra Götalandsregionen
Readyness AB

Samarbetspartner
Polisen region väst
Räddningstjänsten Norra Älvsborg (NÄRF)
Ambulansen – Västra Götalandsregionen
Enheten för säkerhet och beredskap – Västra Götalandsregionen